Kranhämtning av skrot.

Viktigt att tänka på vid kranhämtning

1. Godkänn och säkerställ att vi kan hämta skrotet oberoende av att du är hemma eller inte. Det är lättare för oss att planera och utföra vårt arbete när färre faktorer spelar in.

2. Säkerställ att skrotet ligger samlat (på så vis undviker vi flera stopp) i direkt anslutning till farbar väg. Begreppet farbar väg innebär att en lastbil som väger 20-30 ton kan ta sig fram obehindrat.

Metaller

För metaller, så som koppar, mässing, motorer och blybatterier, räknar vi med att de ingår i skrothämtningen. För full betalning kräver vi att metallerna är välsorterade och packade, alternativt att du istället levererar dem personligen till vår anläggning. Kontakta oss gärna så hittar vi den bästa lösningen.

Småskrot

Mindre skrot (som mäter under 0,5m) måste placeras i ett fat, badkar eller liknande för att kranhämtning ska vara möjligt.

Blandskrot

Om varje enskild skrotbit innehåller järn minst +90% (och består av andra material, t.ex. trä eller plast, till under 10%) klassas det som  blandskrot. Cyklar, ventilationstrummor och stängsel är goda exempel.

Skärskrot

Till skärskrot hör sådant skrot som är för skrymmande eller grovt för att lastas på ett optimalt sätt, t.ex. oljetankar och lastbilssläp. Detta skrot måste skäras isär för att uppnå lastvikt. Kontakta oss gärna så hittar vi den bästa lösningen.

Godkänt – men genererar avdrag:

Lösa Däck (25 kr/st.)
Däck på fälg (personbil) (10 kr/st.)
Lastbilshjul  (100 kr/st.)
Entreprenadhjul (250 kr/st.)
Kyl/frysvaror (500 kr/st.)
Löst trä (viktavdrag)
Sten/betong (viktavdrag)

Ej godkänt:

Farligt avfall (t.ex. olja, färg, kemikalier eller annat)
Elektronik
Kassaskåp (klassas som deponi)