Metallpriser och sorteringsguide.

Pris på aluminium? Se hit. Här listar vi alla aktuella priser på metall- och järnskrot. Du hittar dessutom vår sorteringsguide, som berättar hur du ska sortera olika material, så som koppar och mässing.

Metallpriser

Elektrolyt

65 kr/kg

Koppar

60 kr/kg

Koppar med mässing

35 kr/kg

Prisolrör

15 kr/kg

Mässing

32 kr/kg

Kopparkabel

12,50 kr/kg

Aluminium

9 kr/kg

Aluminiumkabel

5,50 kr/kg

Rostfritt

8,50 kr/kg

Blybatterier (Stämplat PB)

4 kr/Kg

Blandskrot

1,90 kr/Kg

Sorteringsguide

Vår guide visar hur du sorterar materialen rätt.

Elektrolyt

Koppar där strömpasserar igenom, så som kablar med mer. Inkluderar ej lindning i elmotorer, trafos och liknande.

Koppar

Koppar som är helt fri från mässingskopplingar, järnringar och dylikt. Kromat, ärgat och målat ingår.

Koppar med mässing

Koppar med mässingskopplingar, där koppar ska utgöra majoriteten av vikten. Mässing med kopparstump ingår inte.

Prisolrör

Plastbelagda kopparrör.

Mässing

Allt i mässing, exempelvis blandare och handtag. Plast tillåts inte.

Kopparkabel

Kopparkabel fri från stickkontakter, relän, brytare och annat. Blymantlad eller stålmantlad kopparkabel tillåts inte.

Aluminium

All aluminium.

Aluminiumkabel

Kabel med aluminiumkärna, både med och utan kopparledare.

Rostfritt

Allt ickemagnetiskt rostfritt.

Rent bly

Rent bly.

Blykabel

Blymantlad kopparkabel.