Checklista vid kranhämtning

För dig som beställt hämtning av skrot så ber vi dig gå igenom följande punkter nedan. Detta är för att vi skall kunna bibehålla förmodligen marknadens lägsta transportpris.

 1. Skrotet skall ligga i direkt anslutning till farbar väg. Med farbar väg menas att en lastbil som väger 20-30 ton skall kunna ta sig fram obehindrat.
 2. Skrotet skall vara samlat på ett och samma ställa så vi inte behöver göra 2-3 stopp på samma gård/hämtställe
 3. Det underlättar väldigt för oss om vi kan hämta skroten utan att du själv är hemma, helt enkelt desto mindre exakt tid desto snabbare hämtning.
 4. Gällande metaller, så som Koppar,mässing, el-motorer & blybatterier m.m. Så räknar vi att dem ingår i hämtningen av skrot. Vill man ha fullt betalt för metallerna så får dem antingen vara väl sorterade och packade. Alternativt att man kör in dem själv till oss och får fullt betalt. Undantag finns självklart vid större volymer
 5. Allt smått skrot, under 0,5 meter måste läggas i badkar,fat eller liknande emballage så det är lätt att krana. 

Följande får vara med i Blandskroten:

Det mesta som innehåller +90% järn per enskild skrotbit. DVS. är det lite trä,plast eller liknande på så får vikten inte överstig 10%. Cyklar, Harvar, ventilationstrummor, stängsel, m.m. är inga problem.

Vad är skärskrot:

Skärskrot genererar halva betalningen av avtalat skrotpris. Skärskrot är svårdefinierat men grundkonceptet är följande:

 • Oljetankar som inte är väldigt klena är alltid skärskrot. pga. att de är så skrymmande och måste skäras isär för att uppnå lastvikter när vi säljer skrotet. Observera att manluckan måste vara avskruvad och tanken vara helt tom när vi hämtar din oljetank.
 • Övrigt skärskrot kan vara skrot som är: För stort för att lasta på ett optimalt sätt. Skrot som är för grovt för att skicka som det är. Eller för skrymmande för att skicka som det är.
 • Några exempel: Oljetankar, lastbilssläp, kärror med grova axlar m.m
 • Vi är inte alls lika hårda som det stora företagen och försöker alltid göra det som blir bäst för kunden, kan vi sälja det som blandskrot får ni betalt för blandskrot.
 • Du kan alltid ringa och fråga innan.

Vad får vara med men genererar ett mindre avdrag:

 • Lösa Däck (25 kr/st)
 • Däck på fälg (personbil) (10 kr/st)
 • Lastbilshjul  (100 kr/st)
 • Entreprenadhjul (250 kr/st)
 • Kyl/frysvaror (500 kr/st)
 • Löst trä (viktavdrag)
 • Sten/betong (viktavdrag)

Vad som inte får vara med över huvud taget:

 • Farligt avfall ( olja, färg, kemikalier osv.)
 • Elektronik
 • Kassaskåp (räknas som deponi )